Възрастни
150 лв / човек
Деца над 12 години
40 лв. / дете
Деца до 12 години
15 лв. / дете